Giới Thiệu

TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG KINH TẾ KỸ THUẬT TRƯỜNG SƠN

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn được thành lập bởi Công Ty TNHH Nhân Lực Sài Gòn vào ngày 13/11/2018 với mã số thuế 4300825143-001 . Với lĩnh vực hoạt động chính là đạo tạo dạy nghề và bồi dưỡng các nghiệp vụ ngắn hạn trên toàn quốc..

error: Content is protected !!