Học Nghề Thợ Mộc, Thợ Sơn, Thợ Tiện – Cấp Chứng Chỉ Thợ Sơn, Mộc, Tiện

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ nghề thợ sơn, thợ mộc, thợ tiện với chi phí thấp nhất cả nước. Chứng chỉ có giá trị vô thời hạn trên toàn quốc.

Xem Thêm
error: Content is protected !!