KHÓA HỌC VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn thông báo chiêu sinh lớp học vận hành thiết bị nâng trên toàn quốc. Đăng ký học và thi chứng chỉ vận hành thiết bị nâng cấp tốc qua sđt 09.47.37.88.00 

Xem Thêm

Đào Tạo Chứng chỉ Vận Hành Thiết Bị Nâng

Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Trường Sơn đào tạo cấp chứng chỉ vận hành thiết bị nâng. chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc với thời hạn vĩnh viễn. Đăng kí đào tạo và lấy chứng chỉ vận hành thiết bị nâng qua SĐT 0947.37.88.00 để được giảm 10% học phí.

Xem Thêm
error: Content is protected !!