9 / 100
Rate this post

Trường Bách Việt là đơn vị thành viên thuộc Hệ Thống Giáo Dục Bách Việt (BVI). Do Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Công Nghệ Bách Khoa điều hành và quản lý. Hệ Thống Giáo Dục Bách Việt (BVI) bao gồm các thành viên Trường Cao Đẳng Bách Việt Sài Gòn, Trường Trung Cấp Bách Việt, Trung Tâm Ngoại Ngữ Bách Việt, Trung Tâm Đào Tạo Bách Việt, Trung Tâm Giáo Dục Bách Việt, Trung Tâm Dạy Nghề Bách Việt, Trung Tâm Kiểm Định Bách Việt….

Logo Trường Trung Cấp Bách Việt
Logo Trường Trung Cấp Bách Việt
Tuyển Sinh-Đào Tạo Và Cam Kết Việc Làm
Tuyển Sinh-Đào Tạo Và Cam Kết Việc Làm

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi